2continue – Bedrijfscontinuïteit

MKB-bedrijven zijn kwetsbaar als het gaat om de actieve aanwezigheid van de directeur-aandeelhouder (DGA). Uit historische gegevens blijkt dat bijna eenderde van deze ondernemers te maken krijgt met het voortijdig afscheid nemen van het bedrijf en dat bij bijna 40% van die bedrijven de continuïteit ernstig in gevaar komt. Een doemscenario dat je je grootste vijanden nog niet toewenst.

Het blijkt dat 80% van de ondernemers niets of onvoldoende heeft geregeld voor een dergelijke situatie. De kans op brand is aanzienlijk geringer maar hiervoor zijn wel allerlei maatregelen getroffen.

Om familie en personeel van dergelijke bedrijven te behoeden voor dat dat doemscenario ook werkelijkheid wordt, is de 2continue BizApp ontwikkeld.

De 2continue BizApp behelst zowel bedrijfskundige als notariële, fiscale en juridische aspecten.

Primaire doelstellingen van de BizApp zijn:
– Continuïteit van de onderneming veilig stellen
– Waardeverlies voorkomen
– Erfbelasting beperken.

Voor meer informatie over 2continue, klik hier.
Contact opnemen? Klik hier.

M12.0 2continue member logobc