Bedrijfsopvolging opgenomen in het testament?

Onlangs publiceerde De Telegraaf in de rubriek Over geld onder de kop Testament noodzaak een artikel over het belang om met enige regelmaat een deskundige naar het testament te laten kijken. De woordvoerder van de Notariële Beroepsorganisatie, Nora van Oostrom, somt moeiteloos 12 argumenten op waarom men dat zou moeten willen. Het laatste argument over bedrijfsopvolging is voor DGA’s van groot belang.

Alle in het artikel genoemde argumenten gelden ook voor directeuren grootaandeelhouders. Maar voor deze groep ondernemers spelen nog veel meer argumenten. Het blijkt dat 80 tot 85% van de Nederlandse ondernemers niets over nauwelijks iets geregeld heeft voor het geval hij/zij plotseling komt te overlijden. Wie denkt dat de schade die dat veroorzaakt voor het bedrijf, betrokken familie en personeelsleden weliswaar groot kan zijn maar dat de kans daarop zeer gering is, komt bedrogen uit. Ruim een derde van de bedrijven treft dit lot. Naast het persoonlijk leed dat een dergelijke gebeurtenis met zich meebrengt, heeft het zakelijk enorme gevolgen als er niets of nauwelijks iets geregeld is.

Het eerste probleem dat zich voordoet is de dagelijkse leiding van het bedrijf. Wie gaat er op de bok? Is de beoogd opvolger er klaar voor? Hoe gaat de omgeving (klanten, personeel, leveranciers) reageren? Hoe had de overleden ondernemer het gewild? Allemaal belangrijke vragen die snel beantwoord moeten worden. Echter, is men emotioneel wel in staat om hier zo snel de juiste antwoorden op te formuleren?

Maar wat te denken van het altijd gevoelige punt van de verplichte belastingen? In dit geval de erfbelasting. Gewoon maar het volle pond betalen of zijn er andere mogelijkheden?

Door de vaak centrale positie die de DGA inneemt heeft zijn plotselinge overlijden ook directe invloed op de waarde van de onderneming. Door op voorhand over al deze aspecten na te denken kan veel ellende het bedrijf, de familie en het personeel bespaard blijven.

In een artikel over familiebedrijven in Elsevier van 18 mei 2013 zegt Luciën Claessens, directeur van de DGA Desk van Van Lanschot Bankiers, hierover:
“Een deel van de familiebedrijven is stuurloos als er iets met de baas gebeurt.”

Zoals duidelijk zal zijn, hebben we hier niet alleen te maken met notariële zaken maar ook met juridische, fiscale en bedrijfskundige. Sinds een aantal jaren vinden veel ondernemers baat bij het volgen van de BizzApp van 2continue.

Tijdens een 2continue traject wordt uitgebreid stil gestaan bij al deze aspecten en wordt de ondernemer door een team van specialisten ondersteund bij het maken van zijn keuzes. Keuzes die op een systematische manier worden vastgelegd om in het voorkomende geval snel op tafel te kunnen worden gelegd. Hierdoor krijgen de nabestaanden een complete Road Map die zij stap voor stap kunnen volgen.

De BizzApp van 2continue valt uiteen in 4 stukken:

  1. Het noodopvolgingsplan;
  2. Het ondernemerstestament;
  3. Stichting Administatiekantoor;
  4. Familiestatuut.

Door het volgen van de BizzApp van 2continue zorgt de ondernemer er niet alleen voor dat het bedrijf na zijn overlijden kan doordraaien maar beperkt hij de afdracht aan erfbelasting aanzienlijk en voorkomt hij waardeverlies. Dit zijn aspecten die elke professionele ondernemer graag geregeld wil zien.

Elk bedrijf heeft een pak aan maatregelen, verzekeringen en apparatuur om in geval van brand direct te kunnen worden ingezet. De kans dat de DGA plotseling komt te overlijden is aanzienlijk groter maar daarvoor is in veel gevallen niets geregeld.

Graag bereid om een nadere toelichting te geven.

Tiel, 12 augustus 2013
John van der Veer

Contact

Website 2continue

Blog downloaden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *