Facturenbeheerders

Hoewel het op tijd betaald krijgen voor geleverde goederen/diensten nooit eenvoudig is geweest, is in tijden van economische tegenwind een forse inspanning nodig om het debiteurensaldo onder controle te houden. Het vereist een strikte procedure en grote discipline om het voor elkaar te krijgen. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden vaak aan het zicht onttrokken.

De kosten van het beheer van uw facturen zijn verborgen. Bijvoorbeeld de uren die worden besteed aan:

  • Het bijhouden van openstaande posten;
  • Het sturen van facturen, herinneringen en aanmaningen;
  • De voorbereiding op en het nabellen van debiteuren.

 Met Facturenbeheerders

  • wordt u sneller betaald;
  • verhoogt u de liquiditeit van uw onderneming;
  • beperkt u de financiële risico’s;
  • realiseert u meer arbeidsvreugde;
  • bouwt u aan een professioneel imago;
  • en bespaart u op de kosten van facturenbeheer.

Hoe kunt u profiteren van deze dienstverlening? Neem contact met ons op en laat u voorlichten over uw besparingsmogelijkheden.

Voor meer informie zie Facturenbeheerders.nl
Contact