SWOT Marketing

Uit het sprookje Alice in Wonderland:

Alice:     Kunt u mij misschien vertellen welke kant ik op moet?
    Kat:             Dat hangt er helemaal van af waar je heen wilt.
Alice:     Dat kan me niet zoveel schelen.
    Kat:             Dan doet het er niet toe welke kant je opgaat.

Dat is waar het in de kern omdraait. Waar wilt u naar toe? Wat wilt u bereiken?
Al snel rollen abstracte begrippen als Visie, Missie en Strategie over tafel. Daar is niets mis mee maar maak het concreet en helder op een zodanige manier dat collega’s zich een beeld kunnen vormen van wat de doelen precies zijn. Collega’s vragen bij het horen van dit alles zich meteen af, “Wat betekent dat voor mij? Wat wordt mijn rol hierin?”

SWOT Marketing heeft zich als middelgrote adviesorganisatie gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemers en directies bij het formuleren van hun strategie. Duurzame bedrijfscontinuïteit is daarbij het uitgangspunt. Het succes van bedrijven kan nooit gebaseerd zijn op een enkel aspect van de waardeketen. Het is een slim samenspel van de verschillende onderdelen waarvoor bewuste keuzes gemaakt zijn die anders zijn dan die van de overige spelers in de markt. Op een dergelijke wijze wordt een nieuw speelveld gecreëerd. Een Blue Ocean zo u wilt.

Papier is natuurlijk geduldig. Hoe kom je van de directietafel naar de werkvloer? De partners en associates van SWOT Marketing kunnen allemaal bogen op een lange ervaring als leidinggevenden in verschillende organisaties. Door die praktische ervaring kunnen zij ondernemers en directies bijstaan bij de succesvolle implementatie van de strategie. Met als resultaat dat de plannen uiteindelijk zichtbaar worden in de Winst- en Verliesrekening.

SWOT Marketing – Apeldoorn
Contact

Logo SWOT