Bedrijfscontinuïteit nu ook op TV!

2continue is actief met het veilig stellen van de continuïteit van MKB-ondernemingen voor het geval dat er iets onaangenaams gebeurt met “de baas”. Dit onderwerp kan zich momenteel, volkomen terecht, verheugen in een toenemende belangstelling. Met enige fantasie zou men het zelfs “hot” kunnen noemen.

Op dinsdag 26 juni a.s. gaat op TV, Nederland 1, een door de NTR opgezet programma van start genaamd “Je kunt het niet meenemen”. Het is gedurende vier weken een wekelijks terugkerend programma, waarin zowel particulieren als ondernemers de problematiek van vererving van hun bezittingen/bedrijf bespreken met een notaris en Prem Radhakishun. 2continue kan het programma van harte aanbevelen, vooral omdat het de noodzaak van het aanpakken van deze problematiek ondubbelzinnig en soms onthullend aan de orde stelt. Een aanrader!

Gezien de grote expertise van 2continue met deze problematiek voor MKB-ondernemingen hebben wij op de achtergrond, op verzoek van de redactie, een stevige bijdrage geleverd aan de kennisopbouw van het productieteam van Blue Circle TV, de producent.

Het onderwerp is beladen. Het programma brengt de dilemma’s goed in beeld. Hierdoor kan men zich gemakkelijker verplaatsen in de eigen situatie. Het is van belang voor het bedrijf, maar vooral ook voor het gezin/de eventuele erfgenamen /de bedrijfsopvolger(s).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *