De toekomst van uw (familie)bedrijf

De toekomst voorspellen is lastig. Echter, zeker is dat we allen komen te overlijden en dat we belasting moeten blijven betalen. Wanneer we overlijden is – gelukkig maar – onbekend. Hoe het dan met uw (familie)bedrijf verder gaat is de vraag. De kernvraag is wat mij betreft ‘Overleeft uw bedrijf het ná uw wegvallen en behoudt het zijn waarde?’

Vragen aan u als ondernemer
Sta als ondernemer eens even stil bij de volgende vragen.

 1. Bent u een professioneel ondernemer?
  Ik hoor u zeggen: ‘Ja, natuurlijk’.
 2. Regelt u uw zaakjes altijd – of toch zoveel als mogelijk – goed?
  Ik hoor weer hetzelfde positieve antwoord.

Verbeeld u even de toekomst en kijk eens hoe die eruit ziet als u er niet meer bent? Bedenk daarbij het volgende:

 • Hoe gaat het verder met mijn bedrijf en mijn personeel?;
 • Wat is de positie van mijn echtgeno(o)t(e)/partner (hierna ‘echtgenote’), mijn kind(eren) en eventuele overige familie?

Hoe zou u zich voelen als u zou sterven en uw echtgenote zou achterlaten zonder voldoende geld om bijvoorbeeld:

 • de rekeningen te betalen;
 • het woonhuis af te betalen;
 • de studie van uw kind(eren) te betalen?

Ik hoor u denken: ‘Ik heb een goed lopend bedrijf met een flinke waarde en ik heb door de jaren het nodige opgebouwd en gespaard (onder andere eigen woning, lijfrentes en een beleggingsportefeuille)’.

Zoals u weet houdt een business coach graag de ‘zakelijke’ spiegel aan u voor:
Maar wat gebeurt er nu als na uw wegvallen uw bedrijf ineens in moeilijker vaarwater geraakt,
dat het niet meer zo loopt als onder uw krachtige leiding, dat het bedrijf toch niet zo gemakkelijk te verkopen valt als wellicht wordt verwacht en al helemaal niet voor de verwachte waarde?

Voorgaande feiten kunnen een zeer grote impact hebben op de waarde van uw bedrijf. Wat als deze waarde om welke reden dan ook niet kan worden behouden. Hoeveel waarde wordt er dan effectief aan uw erfgenamen achtergelaten?
Ik meen toch dat het erg zonde zou zijn als uw zorgvuldig opgebouwde levenswerk enkel door uw overlijden onderhevig zou zijn aan waardeverlies.

Bewustwording
Een professionele ondernemer regelt zijn zaakjes goed voor zijn echtgenote/partner, kinderen, familie, medewerkers, leveranciers en klanten.

Vragen aan de echtgenote van de zorgzame ondernemer
Voelt het niet goed om een echtgenoot te hebben die goed voor u wil zorgen, zelfs als hij er niet meer is en dat dus niet zelf meer kan doen? Voelt het niet bijzonder goed als uw echtgenoot zijn (of uw beider) bedrijf zodanig nalaat dat het kan blijven bestaan en de waarde die het bij overlijden heeft, in de toekomst (minimaal) kan worden behouden? Bent u op de hoogte van maatregelen die op het gebied van bedrijfscontinuïteit mede met het oog op uw belangen zijn genomen?

Nadelen ingeval van niets doen
Mogelijke nadelen die ná overlijden kunnen optreden ingeval van niets of weinig regelen op het gebied van bedrijfscontinuïteit zijn onder andere:

 • waardeverlies van het bedrijf;
 • overnemen van een bedrijfsorganisatorisch niet helder gestructureerd bedrijf;
 • onzekerheid over de toekomst van het bedrijf;
 • ruzie binnen het gezin/de familie;
 • teveel belasting binnen de familie betalen;
 • het bedrijf ná uw overlijden (evenals bij ernstig arbeidsongeschikt en handelingsonbekwaam worden) mogelijk in de gevarenzone laten geraken.

Voordelen ingeval van wel optimaal regelen
Mogelijke voordelen ná overlijden ingeval van tijdig actie ondernemen zijn onder andere:

 • waardebehoud van het bedrijf;
 • overnemen van een bedrijfsorganisatorisch helder gestructureerd bedrijf;
 • duidelijkheid over de toekomst van het bedrijf;
 • voorkomen van ruzie binnen het gezin/de familie;
 • de kans op hoge belastingbesparing binnen de familie;
 • het bedrijf ná uw overlijden (evenals bij ernstig arbeidsongeschikt en handelingsonbekwaam  worden) mogelijk buiten de gevarenzone houden.

Verantwoordelijkheid
Een professionele ondernemer neemt met het oog op het bedrijfsbelang tijdig op vakkundige wijze maatregelen die de kans op continuïteit van zijn bedrijf sterk vergroten, veel zekerheid bieden en om die reden o.a. gericht zijn op het tegengaan van waardeverlies, het bedrijf gereed maken voor de toekomst, het geordend structureren van het bedrijf, voorkomen van ruzie in de familie, voorkomen dat erfgenamen teveel belasting moeten betalen waardoor wellicht zelfs het bedrijf in gevaar komt.

‘Niets doen is geen optie’
Een professionele ondernemer regelt zijn zaakjes goed. Ook de toekomst van zijn bedrijf. Hij doet dat tijdig en met de hulp van professionals op het gebied van bedrijfscontinuïteit. Niets doen leidt in vrijwel alle situaties tot zeer veel nadelige effecten waarmee de erfgenamen worden opgezadeld. U wilt uw erfgenamen deze nadelen en onzekerheid zeker niet aandoen. Niets doen is gevaarlijk en kan zeer duur uitpakken. Weet dat de kans op brand in uw bedrijf vele malen kleiner is, dan dat er (onverwacht) iets met u gebeurt wat invloed heeft op de continuïteit van uw bedrijf. En tegen de kleine kans op brand heeft u ongetwijfeld wel vele maatregelen genomen. Is dat niet vreemd?

Als u als ondernemer een daadkrachtig besluit hebt genomen en de nodige nood- en voorzorgsmaatregelen op het vlak van bedrijfscontinuïteit hebt laten implementeren, dan biedt dat een grote zekerheid voor wat betreft continuïteit van uw bedrijf en voor u en uw gezin/familie een veilig gevoel. U slaapt rustig en voelt u heerlijk nu u niets aan het toeval overlaat.

Actie ondernemen is zilver; 2continue inschakelen is goud
Het mooie is dat u maar 1 ding hoeft te doen: in actie komen.
Het gemakkelijke is dat u maar 1 stap hoeft te zetten: 2continue inschakelen.
Het leuke is dat het team van 2continue al helemaal is voorbereid om in nauw overleg met u krachtige maatregelen in het belang van uw bedrijf en uzelf uit te voeren. Eén telefoontje of e-mail is genoeg:
0344 711 346/ info@johnvanderveer.nl

Kies bewust. Kies nu voor de BizApp bedrijfscontinuïteit: Uniek. Praktisch. Beproefd.
De professionele bedrijfscontinuïteitscoaches van 2continue beschikken over een krachtig proces – genaamd de BizApp bedrijfscontinuïteit – dat de continuïteit van uw bedrijf op systematische wijze sterk vergroot. Het is een bewezen proces met waarde voor uw bedrijf en alle betrokkenen. Ook als u werkt met meerdere zakenpartners in het bedrijf is de noodzaak voor nadere maatregelen onverminderd groot. Uitvoering geschiedt door één of meerdere bedrijfscontinuïteitscoaches uit het 2continue-team van 20 zeer ervaren en samenwerkende bedrijfscontinuïteitscoaches.

2continue: nummer 1 in bedrijfscontinuïteitscoaching. www.2continue.com

Blog downloaden

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *